ประกันรถยนต์ภาคบังคับ

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ อุ่นใจทุกการขับขี่

เบี้ยเริ่มต้น

645.21 ฿

เบี้ยเริ่มต้น

645.21 ฿

เบี้ยเริ่มต้น

645.21 ฿

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล

ชดเชยรายได้

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ) ให้ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูก/ผิด

ตามกฎหมายกำหนดให้รถทุกคัน จำเป็นต้องทำประกันพ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองตัวคุณ คู่กรณี ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ที่ประสบเหตุจากการใช้รถได้อย่างทันท่วงที ให้ได้รับความคุ้มครอง ค่าดูแลรักษาพยาบาลและเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด

ประกันรถยนต์ พ.ร.บ. ราคาถูก

รถเก๋ง ไม่เกิน7 ที่นั่ง

ค่าเบี้ย ุ645.21 บาท

รถกระบะ บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน

ค่าเบี้ย 967.28 บาท

รถตู้ ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

ค่าเบี้ย 1,182.35 บาท

จุดเด่น

⦿ เลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)ได้

⦿ ได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่รอการพิสูจน์ถูก/ผิด

⦿ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีบาดเจ็บ

⦿ ค่าชดเชยรายวัน กรณีที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ฐานะผู้ป่วยใน

⦿ ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต

 

ผู้ซื้อประกันภัยออนไลน์ ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวท่าน

⦿ ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

⦿ ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

เอกสารประกอบการซื้อประกันภัยออนไลน์

1)สำเนาบัตรประชาชน

2)รูปถ่ายแสดงตน

3)สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

เลือกรับกรมธรรม์แบบ E-policy ดีอย่างไร

1. มีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับแบบพิมพ์เล่มกระดาษ โดยลูกค้าจะได้รับ e-Policy ทางอีเมลตามที่แจ้งไว้ การันตีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสก่อนเปิดไฟล์ และ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) จากทางธนชาตประกันภัย

2. รับคุ้มครองทันใจ ลูกค้าจะได้เอกสารความคุ้มครองทั้งตารางกรมธรรม์ เงื่อนไขความคุ้มครอง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในรูปแบบซอฟต์ไฟล์ผ่านทางอีเมลได้อย่างรวดเร็ว

3. สะดวกในการตรวจสอบความคุ้มครองได้ทุกที่ ทุกเวลา  ลดระยะเวลาการรอคอยเอกสาร  ไม่ต้องกังวลสูญหาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตอลได้อย่างตรงใจ

ธนชาตประกันภัยขอขอบคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ร.บ. รถยนต์นั้นสำคัญอย่างไร?

กฎหมายกำหนดให้ ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำ ประกันภัยประเภทนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุโดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิด หรือไม่ 

ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งเพื่อคุ้มครองให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะเกิดอุบัติเหตุ จากรถยนต์ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะกรณีบาดเจ็บหรือช่วย ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต

ไม่ทำประกัน พ.ร.บ. มีโทษไหม?

การทำประกันภัย พ.ร.บ. คือ การประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคันจะต้องทำ

หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และทำให้คุณไม่สามารถเสียภาษีรถยนต์ได้ ส่งผลให้ป้ายทะเบียนขาดต่ออายุร่วมด้วย

วิธีการแจ้งเคลมสำหรับ พ.ร.บ. รถยนต์?

1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลงบันทึกประจำวัน

2. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล (เมื่อการรักษาเรียบร้อยแล้ว ต้องขอเอกสารจากโรงพยาบาล)

2.1 ใบรับรองแพทย์

2.2 ใบเสร็จรับเงิน

3. นำส่งเอกสารต่อบริษัท ประกันภัยที่ซื้อ พ.ร.บ. เพื่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

3.1 บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

3.2 ใบรับรองแพทย์

3.3 ใบเสร็จรับเงิน

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

NEED HELP ?

มีข้อสงสัย คุยกับเราได้เลย