EXPLORE YOUR #POSSIBILITY

#Work

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำด้านประกันภัยกับเรา ด้วยรูปแบบการทำงานที่สนุกสนาน ท้าทายความสามารถ และพร้อมจะทำให้ทุกไอเดียของคุณเป็นจริง

#Growth

โอกาสในการเรียนรู้และทำงานร่วมกับทีมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเติบโตในฐานะผู้นำในอนาคต

#Equality

ที่ธนชาตประกันภัยให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโดยเท่าเทียม

#Benefit

เพราะพนักงานคือหัวใจสำคัญขององค์กร เราจึงมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่า พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้อย่างยุติธรรม

​​#โอกาส ในการทำงาน

โอกาสที่จะร่วมทำงานเป็นทีมกับผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญด้านต่างๆเพื่อบรรลุจุดหมายเดียวกัน ในการนำเสนอประกันภัยและบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ธนชาตประกันภัยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า

​​​​​​#โอกาส สู่การเติบโต

ที่ธนชาตประกันภัยเราผสมผสานเทคโนโลยี และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน ที่ตอบทุกโจทย์ไลฟ์สไตล์ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตอบรับทุกความต้องการที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต

​​​​​​#เปิดโอกาส เพื่อความเท่าเทียม

ธนชาตประกันภัยสนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคม เราส่งเสริมโอกาสในการร่วมงานอย่างเสมอภาค เพื่อเปิดกว้างให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

​​​​​​​​​​#ผลตอบแทน สู่ความมั่นคงในชีวิต

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่า พร้อมจัดเตรียมระบบการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายสำหรับพนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าผลกำไรของบริษัทมาพร้อมกับผลประโยชน์สำหรับพนักงานเสมอ